Situația colectării taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare

BAZA DE DATE 2014

TAXA DE HABITAT 2013

Situatia gosp. 02.2014