Evidenţa persoanei

Comuna Raciu are în prezent o populaţie de 3342 locuitori, din care 1663 bărbaţi şi 1679 femei, reprezentând 1000 de gospodării, amplasate în suprafaţa de 109 ha curţi construcţii. Densitatea locuitorilor în zona locuibilă este de 30.66 locuitori/ha.
Pe sate situaţia se prezintă astfel:

  • Raciu – 1552 locuitori;
  • Siliştea – 908 locuitori;
  • Şuţa Seacă – 882 locuitori.

Populaţia comunei este de naţionalitate română, iar din punct de vedere confesional 98% este de rit creştin ortodox. Mai există şi 50 de adventişti. În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale adresarea orală şi scrisă este în limba română.