Sedinţe ale Consiliului local Raciu

Sedinta ordinara 31.01.2011

Hot. buget 2011

Pr. hot. buget 2011

Hot. conventie Crucea Rosie

Pr. hot. conventie Crucea Rosie

Hot. lucrari de interes local

Pr. hot. lucrari de interes local

Anexa

Hot. modif. taxe si impozite

Pr. hot. modif. taxe si impozite

Proces verbal

convocator sedinta ordinara

Sedinta ordinara 18.02.2011

Pr. hotarare consiliu local delegare

Raport

Hot. Ploiesti

Hot. taxa divort

Hot. modificare buget

Pr. hot. modificare buget

Calendarul manif.cult-artistice 2011

Hot. Raport biblioteca

Pr. hot. Raport biblioteca

Program 2011

Raport de activitate 2011

Proces verbal

Sedinta ordinara 31.03.2011

Hot. comodat asociatia parintilor

Pr. hot. comodat asociatia parintilor

Hot. exec. bug. proiect

Informare ex bugetar 2010

Informare lista inv.2010

Pr.hot. exec. bug. proiect

Hot. publicitate Electrica

Pr. hot. publicitate Electrica

Proces verbal

Sedinta ordinara 21.04.2011

Hot. aprobare pr. vb. redeventa

Pr. hot. aprobare pr. vb. redeventa

Pr. verbal negociere

Proces verbal

Sedinta ordinara 31.05.2011

Hot. consiliu local imputernicire adi

Pr. hotarare consiliu local imputernicire adi

HCL Diriginte

Pr. HCL Diriginte

Hot. aprobare  cont  executie la 31.03.2011

Pr. hotarare aprobare cont executie la 31.03.2011

Hot. rectificare buget

Pr. hot. rectificare buget

Proces verbal

Sedinta ordinara 28.06.2011

Hot. cesionare contract

Pr. hot cesionare contract

Hot. asistenta sociala

Pr. hot. asistenta sociala

Pr. hot. rectificare buget

Lista investitii 2011

Pr. hot. garantare

Hot. garantare

Proces verbal

Sedinta ordinara 22.07.2011

Pr. hotarare aprobare  cont executie la 30.06.2011

Hotarare aprobare  cont executie la 30.06.2011

Proces verbal

Sedinta extraordinara 08.08.2011

Hot. aprobare valoare investitie

Pr. hot. aprobare valoare investitie

Hot modificare inventar 1

Pr. de hot modificare inventar 1

Hot. rectificare buget

Pr. hot. rectificare buget

Proces verbal

Ședința ordinară 30.08.2011

Hot. rectificare buget

Pr. hot. rectificare buget

Proces verbal

Ședința ordinară 29.09.2011

Hot. Biblionet

Pr. hot. Biblionet

Hot. modificare inventar 1

Pr. de hot modificare inventar 1

Hot. rectificare buget

Pr. hot. rectificare buget

Proces verbal 29.09.2010

Şedinţa ordinară 31.10.2011

Hot. desemnare reprezentant CL Raciu in CEAC

Pr. hot. desemnare reprezentant CL Raciu in CEAC
Hot. aprobare cont de execuţie

Pr. hot. aprobare cont de execuție la 31.09.2011

Hot. taxa masurare

Pr. hot. taxa măsurare

Proces verbal 31.10.2011

Şedinţa ordinară 29.11.2011

Hot. aprobarea retea scolara

Pr. hot. aprobarea retea scolara

Hot. modificare organigrama

Pr. hot. modificare organigrama

Ștat de functii 2012

Hot. rectificare buget

Pr. hot. rectificare buget

Proces verbal 29.11.2011
Şedinţa ordinară 22.12.2011

Pr. hot. taxe si impozite

Hot. taxe si impozite

Pr. hot. prevenire situatii urgenta

Hot. prevenire situatii urgenta

Reguli si masuri prevenire incendii

Pr. hot. revocare HCL 30

Hot. revocare HCL 30

Pr. hot. rectificare buget

Hot. rectificare buget

Proces verbal 13.12.2011

Ședință ordinară 31.01.2012

Pr. hot. lucrari de interes local

Plan lucrari 2012

Hot. lucrari de interes local

Pr. hot. taxa habitat 2012

Hot. taxa habitat 2012

Proces verbal 31.01.2012

Ședință ordinară 06.02.2012

Pr. hot. modificare buget

Hot. buget 2011

Pr. hot. majorare cotizatie

Hot. majorare cotizatie

Pr. hot. ajutor biserici

Hot. ajutor biserici

Proces verbal 06.02.2012

Ședință ordinară 16.03.2012

Pr. hot. aprobarea regulament Biblionet

Hot. aprobarea regulament Biblionet

Regulament BIBLIONET

Pr. hot. retea scolara

Hot. retea scolara

Pr. hot. comisie analiza gunoi

Hot. comisie analiza gunoi

Pr. hot. aprobare concesionare cabinet medical

Hot. aprobare concesionare cabinet medical

Pr. hot. aprobare concesionare cabinet veterinar

Hot. aprobare concesionare cabinet veterinar

Pr. hot. aprobare cont executie 31.12.2011

Hot. aprobare cont executie 31.12.2011

Anexe

Pr. hot. diploma longevitate

Hot. diploma longevitate

Pr. hot. domeniul privat Centru Medical

Hot. domeniul privat Centru Medical

Pr. hot raport biblioteca

Hot raport biblioteca

calendarul manif.cult-artistice 2012

program 2012

raport de activitate 2012

Pr. hot. regularizare cont

Hot. regularizare cont

Proces verbal 16.03.2012

Ședință ordinară 27.04.2012

 

Pr. hot. aprobare scutire taxa habitat

Hot. aprobare scutire taxa habitat

Pr. hot. repingere scutire taxa habitat

Hot. repingere scutire taxa habitat

Proces verbal 27.04.2012

Ședință ordinară 11.05.2012

Pr. hot. modificare inventar domeniul public

Hot. modif. inventar

Pr. hot. APIA

Hot. APIA

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Anexa 1

Anexa 2

Proces verbal 11.05.2012

Ședință de constituire CL Raciu 26.06.2012

Hot. validare mandate consilieri

Hot. constituire

Hot. alegere viceprimar

Hot. alegere presedinte sedinta

Hot. alegere comisii de specialitate

Anexa la Pr. de hot.

Proces verbal 26.06.2012

Ședință ordinară 31.07.2012

Pr. hot. Carta drepturilor asistatilor sociali

Hot. Carta drepturilor asistatilor sociali

Pr. hot. Cod etic

Hot. Cod etic

Pr. Hot. desemnare primar ADI

Hot. desemnare primar ADI

Hot. inchiriere cabinet dentist

Pr. Hot. Plan strategic

Hot. Plan strategic

Pr. hot. regulament asist. sociala

Hot. regulament asist. sociala

Proces verbal 31.07.2012

Ședință ordinară 24.08.2012

Anexa HCL aprobare cont executie 30.06.2012

Pr. hot. rectif. buget

Anexa 1 si 2 la HCL rectificare buget Raciu

Anexa 3 Lista investitii

Lista de investitii – explicatii

Pr. hot. comisie inventariere Sc. Suta Seaca

Proces verbal 24.08.2012

Sedinta ordinara 24.09.2012

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Pr. hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Proces verbal 24.09.2012

Ședință ordinară 30.10.2012

Pr. hot. imprumut

Hot. imprumut

Pr. hot. aprobare cont executie 30.09.2012

Anexa HCL cont executie 30.09.2012

Hot. aprobare cont executie 30.09.2012

Pr. hot. infiintare Registru spatii verzi

Hot. infiintare Registru spatii verzi

Pr. hot. modif. inventar

Hot. modif. inventar

Proces verbal 30.10.2012

Ședință ordinară 20.11.2012

Pr. hot. rectif. buget 

Hot. rectif. buget

 

Ședință ordinară 13.12.2012

Pr. hot. taxe si impozite 2013

Anexa 1

Anexa 2

Referat

Hot. taxe si impozite 2013

Pr. hot. Plan de acțiuni

Referat

Hot. Plan de acțiuni

Pr. hot. rectif. buget

Referat

Adresa DGFP

Hot. rectif. buget

Pr. hot. Plan de scolarizare

Anexe Plan de scolarizare

Hot. Plan de scolarizare1

Proces verbal 13.12.2012

Ședință ordinară 17.01.2013

Pr. hot. modificare taxe si impozite 2013

anexa nr.1

anexa nr. 2

Referat

Hot. modificare taxe si impozite 2013

anexa nr.1

anexa nr. 2

Pr. hot. aprobare cont executie 31.12.2012

Anexe.

informare ex bugetar 2012

INFORMARE LISTA INV.2012

Hot. aprobare cont executie 31.12.2012

Anexe.

Pr. hot. acoperire deficit

Referat

Hot. acoperire deficit

Pr. hot. stingere creanta

Hot. stingere creanta

Proces verbal 17.01.2013

 Ședință extraordinară 11.02.2013

Pr. hot. modif. HCL 22 din 2011

Anexa – BUGETUL PROIECTULUI

Referat

Hot. modif. HCL 22 din 2011

Anexa – BUGETUL PROIECTULUI

Proces verbal 11.02.2013

 Ședință ordinară 28.02.2013

Pr. hot. aprobare Organigrama si Stat de functii 2013

Nota de fundamentare

Stat de functii 2013

Hot. aprobare Organigrama si Stat de functii 2013

Pr. hot. retea scolara

Referat

Hot. retea scolara

Proces verbal 28.02.2013

 

Ședință de îndată 13.03.2013

Pr. hot. prelungire valabilitate scrisoare de garantare

Raport de specialitate

Hot. prelungire valabilitate scrisoare de garantare

Proces verbal 13.03.2013

Ședință ordinară 26.03.2013Pr. hot. buget 2013

Hot. buget 2013

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Pr. hot. ajutor biserici

Hot. ajutor biserici

Pr. hot. diploma longevitate

Hot. diploma longevitate

Pr. hot. modificare HCL 32 din 2012

Hot. modificare HCL 32 din 2012

Pr. hot raport biblioteca

Hot. raport biblioteca

Proces verbal 27.03.2013

Ședință ordinară 25.04.2013

Pr. hot. modificare taxe si impozite 2013

Pr. hot. stingere creanta

referat scadere itl

 

Pr. hot. aprobare CCM

Raport

CCM Raciu

Hot. aprobare CCM

Pr. hot. comisie analiza gunoi

Referat

Hot. comisie analiza gunoi

Pr. hot. modif. Consiliu Comunitar Consultativ

Hot. modif. Consiliu Comunitar Consultativ

Proces verbal 25.04.2013

Ședință ordinară 24.05.2013

Pr. hot. actualizare PAAR

Raport

Hot. actualizare PAAR

Pr. hot. APIA

Raport

Hot. APIA

Pr. hot. aprobare cont executie 31.03.2013

Copy of Anexe 31.03.2013

Hot. aprobare cont executie 31.12.2012

Pr. hot. delimitare zone impozitare

Proces verbal 24.05.2013

Ședință ordinară 28.06.2013

Pr. hot. modif. inventar

Hot. modif. inventar

Raport

Raport Compartiment Asistenta Sociala

Proces verbal 28.06.2013

Ședință ordinară 30.07.2013

Pr. hot. aprobare cont executie 30.06.2013

Anexe 30.06.2013

Referat

 

Pr. hot. rectif. buget

Anexele 1 și 2

Anexa nr. 3

Referat

Hot. rectif. buget

Pr. hot. aprobare Organigrama si Stat de functii 2013

Nota de fundamentare

ORGANIGRAMA 2013

Stat de functii 2013

Hot. aprobare Organigrama si Stat de functii 2013

Proces verbal 30.07.2013

Ședință ordinară 19.08.2013

Pr. hot. aprobare buget credite interne

Anexa

Hot. aprobare buget credite interne

Proces verbal 19.08.2013

Ședință ordinară 18.09.2013

Pr. hot. aprobare Protocol CJ Dambovita

Pr. hot. concesionare izlaz Siliștea

Pr. hot. constituire comisii receptie

Pr. hot. rectif. buget

Anexa 1 la HCL Raciu

Lista investitii ANEXA2

REFERAT RECTIF BUGET

convocator sedinta ordinara

Proces verbal 18.09.2013

Ședință extraordinară 27.09.2013

Pr. hot. aderare Civitas Targoviste

Pr. hot. aprobare regulament retele de comunicatii

Raport

Proces verbal 27.09.2013

Ședință ordinară 31.10.2013

Pr. hot. rectif. buget

Referat

Pr. hot. ajutoare de urgentă

Referat

convocator sedinta ordinara

Proces verbal 31.10.2013

 

Ședință ordinară 27.11.2013

Pr. hot. rectif. buget

Anexa 1 la HCL

Anexa 2 la HCL Raciu

Anexa 3 la HCL Raciu

REF RECTIF BUGT

Pr. hot. aprobare cont executie 30.06.2013

Anexe 30.09.2013

Nota explicativa cont de executie 30.09.2013

Pr. hot. retea scolara

Referat

Pr. hot. taxă habitat 2014

Pr. hot. cotizație ADI

Pr. hot. eșalonare restanțe

Proces verbal 27.11.2013

Ședință ordinară 20.12.2013

Convocator sedinta ordinara

Pr. hot. apărare 2013

Referat

Hot. apărare 2013

Pr. hot. cotizatie 2014 Crucea Rosie

Referat

Hot. cotizatie 2014 Crucea Rosie

Pr. hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Referat

Hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Pr. hot. taxe si impozite 2014

ANEXA 2 facilitate

Anexa nr. 1

REFERAT.

Hot. taxe si impozite 2014

ANEXA 2 facilitate

Anexa nr. 1

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Proces verbal 20.12.2013

Ședință ordinară 31.01.2014

Pr. hot. buget 2014

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Raport

Hot. buget 2014

Pr. hot. acoperire deficit

Referat

Hot. acoperire deficit

Pr. hot. aprobare cont executie 31.12.2013

Anexe 31.12.2013

INFORMARE LISTA INV.2013

Hot. aprobare cont executie 31.12.2013

Pr. hot. Plan de acțiuni

Referat

Hot. Plan de acțiuni

Pr. hot. reevaluare active

reevaluare 2012

Hot. reevaluare active

Pr. hot. strategie dezvoltare

Raport

STRATEGIE finala

Hot. strategie dezvoltare

Proces verbal 31.01.2014

Ședință ordinară 28.02.2014

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Proces verbal 28.02.2014

Ședință ordinară 21.03.2014

Pr. hot. rectif. buget

Anexa

Pr. hot. APIA

Raport

Pr. hot raport biblioteca

calendarul manif.cult-artistice 2014

raport de activitate 2013

Referat

Proces verbal 21.03.2014

 

Ședință de îndată 02.04.2014

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Pr. hot. înființare Serviciu canalizare

Hot. înființare Serviciu canalizare

Pr. hot. taxa branșament canalizare

Hot. taxa branșament canalizare

Proces verbal 02.04.2014

Ședință ordinară 14.04.2014

Pr. hot. adresare ADI Apă

Hot. ADI Apă

Pr. hot. aprobare cont executie 31.03.2014

Anexe 31.03.2014

Anexa

Hot. aprobare cont executie 31.03.2014

Pr. hot. modif. inventar

Completari inventar

Hot. modif. inventar

Pr. hot. regulament incasare taxa habitat

Hot. regulament incasare taxa habitat

Proces verbal 14.04.2014

Ședință ordinară 30.05.2014

Pr. hot. închiriere izlazuri

Caiet de sarcini

Contract cadru

Expunere de motive primar

Referat de oportunitate

Regulamentul procedurii de licitație

Pr. hot. regulament after school

Hot. regulament after school

Regulament After school

convocator sedinta ordinara

Proces verbal 30.05.2014

Ședință ordinară 27.06.2014

Pr. hot. rectif. buget

Anexa

Hot. rectif. buget

Hot. regulament organizare si functionare after school

Pr. hot. regulament organizare si functionare after school

Regulament de organizare si functionare After School Raciu

Proces verbal 27.06.2014

convocator sedinta ordinara

Ședință ordinară 15.07.2014

Pr. hot. rectif. buget

Anexa 1 la HCL Raciu

lista investitii ANEXA2

Referat

Hot. rectif. buget

convocator sedinta ordinara

Proces verbal 15.07.2014

Ședință ordinară 29.08.2014

Pr. hot. acorduri parteneriat

Raport

Acord parteneriat biserica – primarie

Acord parteneriat CMI dr. Filip Rodica – primarie

Acord parteneriat CMI stomatologic – primarie

Acord parteneriat școala – primarie

Hot. acorduri parteneriat

Pr. hot. aprobare indicatori asfaltare șoseaua nouă Silistea – Perșinari

Raport

Hot. aprobare indicatori asfaltare șoseaua nouă Silistea – Perșinari

convocator sedinta ordinara

Proces verbal 29.08.2014

Ședință ordinară 30.09.2014

Pr. hot. aprobare cont executie 30.06.2014

Nota explicativa cont de executie 30.06.2014

Anexa

Hot. aprobare cont executie 31.03.2014

Pr. hot. rectif. buget

Anexa 1

Anexa 2 la HCL Raciu

REFERAT RECTIF BUGET

Hot. rectif. buget

Pr. hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Proces verbal 30.09.2014

Ședință ordinară 24.10.2014

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. aprobare cont executie 31.03.2014

Anexe 30.09.2014

referat cont de executie 30.09.2014

Hot. aprobare cont executie 31.03.2014

Pr. hot. delegare serviciu transport

Raport

Hot. delegare serviciu transport

Pr. hot. rectif. buget

RACIU0001

lista investitii ANEXA2

anexa bg10

REFERAT RECTIF BUGET 10

Hot. rectif. buget

Proces verbal 24.10.2014

Ședință ordinară 28.11.2014Convocator sedinta ordinara

Pr. hot. munca in folosul comunității

Referat

Hot. munca in folosul comunității

Pr. hot. rectif. buget

REFERAT RECTIF BUGET 11

anexa1

lista investitii ANEXA2

Anexa 3 la HCL Raciu

Hot. rectif. buget

Pr. hot. retea scolara

Hot. retea scolara

Pr. hot. taxă habitat 2015

Hot. taxă habitat 2015

Pr. hot. cotizație ADI

Hot. cotizație ADI

Proces verbal 28.11.2014

Ședință ordinară 18.12.2014

Pr. hot. rectif. buget

Anexa 2 la HCL Raciu

Anexa 1

Anexa 3 Lista investitii

REFERAT

Hot. rectif. buget

Pr. hot. taxe si impozite 2015

Anexa 1 Anexa 2

Referat

Hot. taxe si impozite 2015

Pr. hot. ajutoare de urgentă

Tabel persoane ajutor urgenta

Referat

Hot. ajutoare de urgentă

Proces verbal 18.12.2014

Ședință de îndată 30.12.2014

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Anexa

Proces verbal 18.12.2014

Ședință ordinară 30.01.2015

Pr. hot. aprobare cont executie 31.12.2013

Anexe 31.12.2014

Hot. aprobare cont executie 31.12.2013

Pr. hot. Plan de acțiuni

Referat

Hot. Plan de acțiuni

convocator sedinta ordinara

 

Ședință ordinară 11.02.2015

Pr. hot. buget 2015

Anexa 1

Lista investitii anexa 2

Anexa 3

Referat buget

Notă de fundamentare investitii

Hot. buget 2015

Anexa 1

Lista investitii anexa 2

Anexa 3

Pr. hot. deviz general asfaltare șoseaua nouă Silistea – Perșinari

deviz-general (1)

Raport

Hot. deviz general asfaltare șoseaua nouă Silistea – Perșinari

deviz-general (1)

Pr. hot. modificare regulament urbanism

Raport

Hot. modificare regulament urbanism

Pr. hot. cuantum burse scolare

Referat burse

Hot. cuantum burse scolare

Pr. hot. acoperire deficit

Hot. acoperire deficit

Pr. hot. mandatare primar ADI gunoi

Hot. mandatare primar ADI gunoi

Pr. hot. tarife certificate producator

Referat

Hot. tarife certificate producator

Proces verbal 11.02.2015

Sedinta ordinara 30.03.2015

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. aderare GAL Gaesti

Hot. aderare GAL Gaesti

Pr. hot. aprobare hidranti

Hot. aprobare hidranti

Pr. hot. program activitati Camin Cultural

Hot. program activitati Camin Cultural

Pr. hot. asociere CJ D-ta PUG

Hot. asociere CJ D-ta PUG

Pr. hot. aprobare indicatori sediu Primarie

IMG

Raport

Hot. aprobare indicatori asfaltare sediu Primarie

Pr. hot. pășunat 2015

Hot. pășunat 2015

Hot. cuantum burse scolare

Referat burse

Pr. hot. rectif. buget

Anexa1 la BUGET 2

Anexa 2 laHCL Raciu

Hot. rectif. buget

Proces verbal 30.03.2015

Ședință ordinară 09.04.2015

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. aprobare cont executie 31.03.2015

Anexe Pr. hot. cont executie 31.03.2015

Nota explicativa cont de executie 30.03.2015

Hot.-aprobare-cont-executie-31.03.2015

Pr. hot. APIA

Raport

Hot. APIA

Pr. hot raport biblioteca

raport de activitate 2014

calendarul manif.cult-artistice 2015

program 2015

Referat

Hot. raport biblioteca

Proces verbal 09.04.2015

Sedinta ordinara 26.05.2015

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. aprobare Organigrama si Stat de functii 2015

Organigrama 2015

Stat de functii 2015

Nota de fundamentare

Hot. aprobare Organigrama si Stat de functii 2015

Pr. hot. modif. inventar

Referat

Hot. modif. inventar

Pr. hot. vacantare mandat consilier

Referat

Hot. vacantare mandat consilier

Proces verbal 26.05.2015

Ședință ordinară 26.06.2015

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. modifcare componență comisie validare

Raport

Hot. modifcare componență comisie validare

Pr. hot. validare mandat

Referat

Hot. validare mandat

Pr. hot. modificare delimitare strazi

Referat

Hot. modificare delimitare strazi

Raport primar 2015

Raport viceprimar 2015

Proces verbal 26.06.2015

Ședință ordinară 14.07.2015

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. aprobare indicatori asfaltare drumuri locale

Anexa indicatori

Raport

Hot. aprobare indicatori asfaltare drumuri locale

Pr. hot. mandatare specială ADI

Raport

Hot. mandatare specială ADI

Pr. hot. mandatare specială ADI Civitas

Raport

Hot. mandatare specială ADI Civitas

Pr. hot. prelungire valabilitate PUG

Anexa Regulament informare public

Raport

Hot. prelungire valabilitate PUG

Pr. hot. aprobare cont executie 30.06.2015

nota explicativa cont de executie 30.06.2015

Anexe 31.06.2015

Hot. aprobare cont executie 30.06.2015

Pr. hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2 Lista de investitii

Referat

Hot. rectif. buget

Proces verbal 14.07.2015

Şedinţă ordinară 14.08.2015

Pr. hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Referat

Pr. hot. asociere CJ D-ta Asfaltare drumuri locale

Anexa nr. 1

Raport

Pr. hot. modificare organigrama SVSU

Organigrama SVSU 2015

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL SVSU 2015

Raport

convocator sedinta ordinara

Proces verbal 14.08.2015

Şedinţă ordinară 30.09.2015

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Raport

Proces verbal 30.09.2015

Şedinţă ordinară 30.10.2015

Pr. hot. taxe si impozite 2016

Anexa 1

Anexa 2

Referat

Pr. hot. aprobare cont executie 30.09.2015

Anexe 31.09.2015

Nota explicativa cont de executie 30.09.2015

convocator sedinta ordinara

Proces verbal 30.10.2015

Şedinţă de îndată 04.11.2015

convocator sedinta de îndată

Pr. hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Referat

Hot. rectif. buget

Proces verbal 04.11.2015

Şedinţă de indata 11.11.2015

convocator sedinta de îndată

Pr. hot. rectif. buget

Anexa

Referat

Hot. rectif. buget

Proces verbal 11.11.2015

Şedinţă de îndată 23.11.2015

convocator sedinta

Pr. hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Referat

Pr. hot. modificare Stat de functii 2015

Nota de fundamentare

Hot. modificare Stat de functii 2015

Stat de functii 2015

Şedinţă ordinară 27.11.2015

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. teren fotbal Manea Stefan

Raport

Expunere de motive

Hot. teren fotbal Manea Stefan

Pr. hot. vehicule lente

Anexa1 cerere inregistrare bis

Hot. vehicule lente

Pr. hot. taxă habitat 2016

Hot. taxă habitat 2016

Pr. hot. cotizaţie ADI gunoi 2016

Hot. cotizaţie ADI gunoi 2016

Pr. hot. retea scolara

Hot. retea scolara

Referat

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Anexa 1

Anexa 2

Referat

Proces verbal 27.11.2015

Şedinţă ordinară 22.12.2015

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. rectif. buget

Referat

Anexă buget

Pr. hot. completare inventar

Anexa

Pr. hot. semne circulaţie

Expunere de motive

Raport

Şedinţă de îndată 28.12.2015

convocator sedinta de îndată

Pr. hot. rectif. buget

Anexă nr. 1

Anexa nr. 2

Referat

Hot. rectif. buget

Şedinţă ordinară 28.01.2016

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. acoperire deficit

Referat

Pr. hot. program activitati Camin Cultural

Pr. hot. aprobare cont executie 30.09.2015

Anexe 31.12.2015

nota explicativa cont de executie 31.12.2015

Pr. hot. aprobare deviz general Primarie

Deviz-general refacut

Raport

Pr. hot. Plan de acțiuni anual

REFERAT CONSILIUL LOCAL plan de actiuni anual

Proces verbal 28.01.2016

Şedinţă ordinară 02.02.2016

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. buget 2016

referat bg 2016

Hot. buget 2016

Anexa 1

lista investitii ANEXA2

anexa3

Proces verbal 02.02.2016

Şedinţă extraordinară 10.02.2016

convocator sedinta ordinara

POFP 2011-locala anexa 2b

Pr. hot. dare in administrare retea de canalizare

Referat

Hot. dare in administrare retea de canalizare

Pr. hot. aprobare tarife apa si canalizare in 2016

Hot. aprobare tarife apa si canalizare in 2016

Referat

Proces verbal 10.02.2016

Şedinţă ordinară 25.03.2016

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. pășunat 2015

Referat

Pr. hot. rectif. buget

Anexă

Referat

Pr. hot. taxe Cămin Cultural

Referat

Pr. hot. tichete sociale

Expunere de motive

Proces verbal 25.03.2016

Şedinţă ordinară 27.04.2016

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. cont executie 31.03.2016

Nota explicativa cont de executie 31.03.2016

Anexe 31.03.2016

Proces verbal 27.04.2016

Şedinţă de constituire 07.07.2016

Hot. comisie de validare

Hot. validare mandate consilieri

Anexa la hot. validare

P. V. comisia de validare

Raport comisia de validare

Hot. constituire

Hot. alegere presedinte sedinta

Hot. alegere viceprimar

Hot. alegere comisii de specialitate

Anexa la Pr. de hot.

Proces verbal 07.07.2016

Şedinţă ordinară 10.08.2016

Pr. hot. cont executie 30.06.2016

Hot. cont executie 30.06.2016

Anexe 30.06.2016

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Pr. Hot. desemnare primar ADI

Hot. desemnare primar ADI

Pr. hot. mandatare specială ADI

Hot. mandatare specială ADI

Pr. Hot. desemnare primar ADI

Hot. desemnare primar ADI

Pr. hot. mandatare specială ADI

Hot. mandatare specială ADI

Pr. hot. comodat politie 2016

Hot. comodat politie 2016

convocator sedinta ordinara

Proces verbal 10.08.2016

Şedinţă de îndată 02.09.2016

convocator sedinta de îndată

Pr. hot. implementare continuare canalizare

Referat

Proces verbal 02.09.2016

Şedinţă ordinară 23.09.2016

Pr. hot. vacantare mandat consilier

Referat

Pr. hot. validare mandat

Pr. hot. aprobare concesionare cabinet medical

Raport

Pr. hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Raport

Pr. hot. participare la SC Apă Canal Dîmboviţa SA

Referat

Pr. hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Raport

Pr. hot. ajutor echipă fotbal

Raport

convocator sedinta ordinara

Şedinţă ordinară 19.10.2016

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. rectif. buget

Anexa 1

Anexa 2

Raport

Pr. hot. cont executie 30.06.2016

Anexă

Nota explicativa cont de executie 30.09.2016

Pr. hot. aprobare act constitutiv SC Apă Canal Dîmboviţa SA

Raport

Pr. hot. cotizaţie GAL Gaesti

Raport

Pr. hot. desemnare reprezentant Civitas Tîrgovişte

Raport

Pr. hot raport biblioteca

calendarul manif.cult-artistice 2016

program-2016

raport-de-activitate-2015

Referat

Pr. hot. administrator public ADI salubrizare

Raport

Şedinţă de îndată 28.10.2016

convocator sedinta de îndată

Pr. hot. rectif. buget

Anexa 1

Anexa 2

Raport

Proces verbal 28.10.2016

Şedinţă ordinară 29.11.2016

convocator sedinta ordinara

Pr. de hot. completare comisie de validare

Raport

Hot. completare comisie de validare (Repaired)

Pr. hot. vacantare mandat consilier

Raport

Hot. vacantare mandat consilier

Pr. hot. validare mandat

P. V. comisia de validare

Referat

Hot. validare mandat

Şedinţă ordinară 20.12.2016

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. retea scolara

Referat

Hot. retea scolara

Pr. hot. rectif. buget

ANEXA HCL BG 13

lista investitii

Raport

Hot. rectif. buget

Pr. hot. modif. inventar

inventarul domeniului public HCL

Hot. modif. inventar

Pr. hot. modificare Organigrama şi Stat de functii

Organigrama 2016

Stat de functii 2016

Nota de fundamentare

Hot. modificare Organigarma şi Stat de functii

Pr. hot. taxe şi impozite 2017

anexa 1 propuneri 2017

anexa 2 facilitati

anexa 3 plafon propuneri

Hot. taxe şi impozite 2017

Pr. hot. anulare creanţe fiscale

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3REFERAT SCADERE DEBIT

Hot. anulare creanţe fiscale

 

Hot. taxă habitat 2017

Hot. cotizaţie ADI gunoi 2016

Proces verbal 19.12.2016

Şedinţă ordinară 25.01.2017

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. acoperire deficit

Referat

Hot. acoperire deficit

Pr. hot. aprobare cont executie 30.09.2015

Anexe 31.12.2016

nota explicativa cont de executie 31.12.2016

Hot. aprobare cont executie 30.09.2015

Pr. hot. consum carburanţi

Referat

Hot. consum carburanţi

Pr. hot. aprobare tarife apa si canalizare in 2016

Referat

Hot. aprobare tarife apa si canalizare in 2016

Proces verbal 25.01.2017

Şedinţă ordinară 14.02.2017

Pr. hot. aprobare deviz general Primarie

Anexă

Raport

Hot. aprobare deviz general Primarie

Pr. hot. revocare HCL 27

referat

Hot. revocare HCL 27

Pr. hot. aprobare deviz extindere iluminat public

Anexa

Notă fundamentare extindere reţea iluminat public Raciu – Şuţa Seacă

Hot. aprobare deviz extindere iluminat public

Pr. hot. aprobare deviz general Modernizare drum local Şoseaua Nouă Siliştea – Perşinari

ANEXA

Notă fundamentare modernizare drum Şoseaua Nouă Siliştea – Perşinari

Hot. aprobare deviz general Modernizare drum local Şoseaua Nouă Siliştea – Perşinari

Pr. hot. aprobare deviz general Modernizare drum local DV 791

ANEXA

Notă fundamentare modernizare DV 791

Hot. aprobare deviz general Modernizare drum local DV 791

Pr. hot. aprobare deviz modernizare iluminat public

Anexa

Notă fundamentare Modernizare sistem iluminat public in comuna Raciu

Hot. aprobare deviz modernizare iluminat public

Pr. hot. aprobare deviz general realizare si dotare dispensar medical

ANEXA

Notă fundamentare realizare si dotare dispensar medical

Hot. aprobare deviz general realizare si dotare dispensar medical

Pr. hot. aprobare deviz general realizare şi dotare Grădiniţă

ANEXA

Notă fundamentare realizare si dotare Gradinita Raciu

Hot. aprobare deviz general realizare şi dotare Grădiniţă

Pr. hot. Plan de acțiuni anual

REFERAT CONSILIUL LOCAL plan de actiuni anual

Hot. Plan de acțiuni anual

Pr. de hot. Plan de ocupare funcţii publice 2017

POFP 2011-locala anexa 2b

Raport

Hot. Plan de ocupare funcţii publice 2017

convocator sedinta ordinara

Proces verbal 08.02.2017

Şedinţă ordinară 20.03.2016

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. buget 2017

Anexa 1

Anexa 2 Lista de investiţii

Anexa 3

referat bg 2017

Hot. buget 2017

Pr. hot. program activitati Camin Cultural

Hot. program activitati Camin Cultural

Pr. hot. pășunat 2017

Raport

Hot. pășunat 2017

Pr. hot raport biblioteca

calendarul manif.cult-artistice 2017

program-2017

raport-de-activitate-2016

Raport

Hot. raport biblioteca

Pr. hot. schimbare sediu Biblioteca Raciu

Hot. schimbare sediu Biblioteca Raciu

Pr. hot. susţinere echipe fotbal 2017

Raport

Hot. susţinere echipe fotbal 2017

Proces verbal 20.03.2017

Şedinţă ordinară 28.04.2017

Proiect hotărâre aprobare Conventie cu SNCR

Hotărâre aprobare Conventie cu SNCR

Raport

Pr. hot. modif. inventar

Raport

Hot. modif. inventar

convocator sedinta ordinara

Pr. vb. sedinţă 28.04.2017

Şedinţă ordinară 25.05.2017

convocator sedinta ordinara

Proiect de hot. aprobare scrisoare de garanţie extindere sistem de canalizare

Raport

Hot. aprobare scrisoare de garanţie extindere sistem de canalizare

Pr. hot. obligare branşare canalizare

Raport

Hot. obligare branşare canalizare

Pr. hot. aprobare cont executie 31.03.2017

Anexe 31.03.2017

Nota explicativa cont de executie 31.03.2017

Hot. aprobare cont executie 31.03.2017

Pr. hot. dezmembrare teren

Hot. dezmembrare teren

Pr. hot. rectif. buget

Anexă nr. 1

Anexa nr. 2 Lista investiţii

Raport

Hot. rectif. buget

Pr. hot. dotare SVSU cu autoturism

Raport

Hot. dotare SVSU cu autoturism

Şedinţă de îndată 15.06.2017

Proiect de hot. aprobare scrisoare de garanţie extindere sistem de canalizare

Raport

Hot. aprobare scrisoare de garanţie extindere sistem de canalizare

convocator sedinta de îndată

Proces verbal 15.06.2017

Şedinţă ordinară 29.06.2017

convocator sedinta ordinara

Raport de activitate sem I 2017

Pr. vb. sedinţă 29.06.2017

Şedinţă ordinară 07.07.2017

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2 Lista de investiţii

Raport

Pr. hot. aprobare tarife apa si canalizare in 2017

Hot. aprobare tarife apa si canalizare in 2017

Referat

Pr. hot. modificare HCL 49

Hot. modificare HCL 49

Raport

Pr. vb. sedinţă 07.07.2017 (Autosaved)

Şedinţă de îndată 25.07.2017

convocator sedinta de îndată (Repaired)

Pr. hot. membru CA în SC Apă Canal Dîmboviţa SA (Repaired)

Hot. membru CA în SC Apă Canal Dîmboviţa SA (Repaired)

Raport

Proces verbal 25.07.2017

Şedinţă ordinară 31.07.2017

convocator sedinta extraordinara

Pr. hot. modificare Organigarma şi Stat de functii

Organigrama 2017

Stat de functii 2017

Raport de specialitate

Pr. hot. salarizare 2017

Anexă Pr. hot. salarizare 2017

Expunere de motive

Raport de specialitate

Pr. hot. rectif. buget

Anexa

Referat

Pr. hot. aprobare cont executie 30.06.2017

Anexe 30.06.2017

Referat

Pr. hot. SC ECOS Dâmboviţa SA

Referat

Pr. vb. sedinţă 31.07.2017

Şedinţă ordinară 29.08.2017convocator sedinta ordinara

Pr. hot. actualizare deviz general Modernizare drum local DV 791

Raport

Hot. actualizare deviz general Modernizare drum local DV 791

Indicatori modernizare DV 791

Pr. hot. aprobare deviz general realizare si dotare dispensar medical

Hot. aprobare deviz general realizare si dotare dispensar medical

Indicatori realizare si dotare dispensar medical

Pr. hot. aprobare deviz general realizare şi dotare Grădiniţă

Raport

Hot. aprobare deviz general realizare şi dotare Grădiniţă

Indicatori realizare si dotare Gradinita Raciu

Pr. hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Raport

Hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Pr. vb. sedinţă 29.08.2017

Şedinţă ordinară 11.09.2017convocator sedinta ordinara

Pr. hot. rectif. buget

Raport

Hot. rectif. buget

Anexa

Proiect hot. ROF 2017

Hot. ROF 2017

Pr. vb. sedinţă 11.09.2017

Şedinţă ordinară 20.10.2017

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. modif. inventar

Hot. modif. inventar

inventarul domeniului public HCL

Pr. hot. rectif. buget

Raport

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Hot. rectif. buget

Pr. hot. vacantare mandat consilier

Referat

Hot. vacantare mandat consilier

Pr. hot. validare mandat

Referat

P. V. comisia de validare

Hot. validare mandat

Pr. vb. sedinţă 20.10.2017

Şedinţă de îndată 30.10.2017

convocator sedinta de îndată

Pr. hot. actualizare deviz general realizare si dotare dispensar medical

Hot. actualizare deviz general realizare si dotare dispensar medical

Indicatori realizare si dotare dispensar medical

DG dispensar

Proces verbal 30.10.2017
Şedinţă ordinară 28.11.2017

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. ghiseul.ro

Raport

Hot. ghiseul.ro

Pr. hot. retea scolara

Referat

Hot. retea scolara

Pr. hot. Compania de Apă

Hot. Compania de Apă

Raport

Pr. hot. aprobare cont executie 30.0.2017

Hot. aprobare cont executie 30.09.2017

Anexe 30.09.2017

Pr. hot. modif. inventar

Raport

Hot. modif. inventar

Pr. hot. rectif. buget

Raport

Hot. rectif. buget

Anexa

Referat
Şedinţă ordinară 20.12.2017

Pr. hot. anulare creanţe fiscale

Hot. anulare creanţe fiscale

Anexa

Raport

Pr. hot. taxe şi impozite 2018

Hot. taxe şi impozite 2018

Anexa 1 taxe si impozite 2018

Anexa 2 propuneri facilitati

Anexa 3 plafon propuneri ITL

Raport

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Referat

Pr. hot. salarizare 2017

Hot. salarizare 2017

Anexă Pr. hot. salarizare 2017

Expunere de motive

Raport de specialitate

Pr. vb. sedinţă 20.12.2017
Şedinţă ordinară 30.01.2018
Pr. vb. sedinţă 30.01.2018
Şedinţă ordinară 14.02.2018

Pr. hot. aderare ADI iluminat public

Hot. aderare ADI iluminat public

Referat

Pr. hot. buget 2018

Hot. buget 2018

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Pr. hot. aprobare cont executie 31.12.2017

Hot. aprobare cont executie 31.12.2017

Anexe 31.12.2017

Raport cont de executie 31.12.2017

Pr. hot. reglementare acordare ajutoare de urgentă

Hot. reglementare acordare ajutoare de urgentă

Referat

Pr. vb. sedinţă 14.02.2018
Şedinţă ordinară 22.03.2018

 

Pr. hot. aprobare regulament păşunat

Hot. aprobare regulament păşunat

Raport

Pr. hot. pășunat 2018

Hot. pășunat 2018

Raport

Pr. hot raport biblioteca

Hot raport biblioteca

Calendarul manif.cult-artistice 2018

Program-2018

Raport-de-activitate-2017

Raport

Pr. vb. sedinţă 22.03.2018

Şedinţă ordinară 16.04.2018

Pr. hot. deviz general Extindere canalizare

Hot. deviz general Extindere canalizare

Deviz General final

Raport

Pr. hot. reprezentant dizolvare SC Apă Canal Dâmboviţa SA

Hot. reprezentant dizolvare SC Apă Canal Dâmboviţa SA

Raport

Pr. vb. sedinţă 16.04.2018

Şedinţă extraordinară 27.04.2018

Pr. hot. actualizare PAAR

Hot. actualizare PAAR

Raport

Pr. hot. caiet sarcini ADI apă

Hot. caiet sarcini ADI apă

Anexa

Referat

Pr. hot. aprobare cont executie 31.03.2018

Hot. aprobare cont executie 31.03.2018

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Raport cont de executie 31.03.2018

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Anexa 1

Anexa 2

Referat

Şedinţă ordinară 31.05.2018

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. susţinere echipe fotbal 2018

Raport

Hot. susţinere echipe fotbal 2018

Pr. vb. sedinţă 31.05.2018

Şedinţă ordinară 28.06.2018

Pr. hot. vacantare mandat consilier

Referat

Hot. vacantare mandat consilier

P. V. comisia de validare

Pr. hot. validare mandat

Referat

Hot. validare mandat

Pr. vb. sedinţă 28.06.2018

Sedinta ordinara 31.07.2018

Pr. hot. rectif. buget

lista investitii ANEXA2

ANEXA 1 BG 5

RAPORT BUGET 5

Hot. rectif. buget

Pr. hot. aprobare cont executie 31.03.2018

Anexa HCL cont execuţie

raport cont de executie 30.06.2018

Hot. aprobare cont executie 31.03.2018

Pr. hot. aprobare deviz general actualizat DV 791

Anexa HCL

Referat

Hot. aprobare deviz general actualizat DV 791

Pr. hot. aprobare deviz general actualizat Grădiniţă

Anexa HCL

Referat

Hot. aprobare deviz general actualizat Grădiniţa

Pr. vb. sedinţă 31.07.2018
Şedinţă ordinară 29.08.2018

Pr. hot. vacantare mandat consilier

Referat

Hot. vacantare mandat consilier

Pr. hot. validare mandat

Referat

Hot. validare mandat

Pr. hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Pr. vb. sedinţă 28.08.2018

Şedinţă ordinară 21.09.2018

Pr. hot. masuri pesta porcina

Raport

Hot. masuri pesta porcina

Pr. hot. rectif. buget

ANEXA 1 BG 6

lista investitii ANEXA2

RAPORT BUGET 6

Hot. rectif. buget

Pr. vb. sedinţă 21.09.2018

Şedinţă ordinară 23.10.2018
Pr. hot. rectif. buget

ANEXA 1 buget 7

lista investitii ANEXA2

RAPORT BUGET 7

Hot. rectif. buget

Pr. hot. aprobare cont executie 31.03.2018

Hot. aprobare cont executie 31.03.2018

raport cont de executie 30.09.2018

Pr. vb. sedinţă 23.10.2018

Şedinţă de îndată 01.11.2018
convocator sedinta ordinara

Pr. vb. afisare ordine de zi

Pr. hot. rectif. buget

Anexa 1 la HCL mii lei buget 8

lista investitii ANEXA2

Expunere de motive

RAPORT BUGET 8

Hot. rectif. buget

Pr. vb. sedinţă 01.11.2018

Şedinţă ordinară 26.11.2018

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. valoare totală Dispensar

Hot. valoare totală Dispensar

anexa 3

Pr. hot. scutire majorări întârziere

Hot. scutire majorări întârziere

Pr. hot. taxă habitat 2019

Hot. taxă habitat 2019

Pr. hot. cotizaţie ADI gunoi 2019

Hot. cotizaţie ADI gunoi 2019

Pr. vb. sedinţă 26.11.2018

Şedinţă de îndată 04.12.2019

convocator sedinta de îndată

Pr. hot. rectif. buget

lista investitii ANEXA2

ANEXA 1 buget

RAPORT BUGET 9

Expunere de motive

Hot. rectif. buget

Pr. vb. sedinţă 04.12.2018

Şedinţă ordinară 12.12.2018

convocator sedinta ordinara

Pr. hot. anulare creanţe fiscale

Referat

Hot. anulare creanţe fiscale

Pr. hot. aprobare deviz general actualizat DV 791

Anexa

Referat

Hot. aprobare deviz general actualizat DV 791

Pr. hot. taxe şi impozite 2019

anexa 1

anexa 2

anexa 3

Referat

Hot. taxe şi impozite 2019

Pr. hot. retea scolara

Referat

Hot. retea scolara

Pr. hot. indexare taxe si impozite

Anexa indexare taxe si impozite

Referat indexare 2018

Hot. indexare taxe si impozite

Pr. vb. sedinţă 12.12.2018

Şedinţă de îndată 18.12.2018
convocator sedinta de îndată

Pr. hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Referat contabilitate

Hot. rectif. buget

Pr. vb. sedinţă 18.12.2018
Şedinţă ordinară 18.01.2019
convocator sedinta ordinara

Pr. hot. aprobare deviz general Primarie

Anexa 1

Raport

Hot. aprobare deviz general Primarie

Pr. hot. modif. Consiliu Comunitar Consultativ

Expunere de motive

Hot. modif. Consiliu Comunitar Consultativ

Pr. hot. Plan de acțiuni anual

REFERAT CONSILIUL LOCAL plan de actiuni anual

Hot. Plan de acțiuni anual

Pr. hot. prelungire valabilitate PUG 2019

Hot. prelungire valabilitate PUG 2019

Expunere de motive

Pr. vb. sedinţă 18.01.2019

Şedinţă de îndată 29.01.2019

convocator sedinta de îndată

Pr. hot. salarizare 2019

Raport de specialitate

Hot. salarizare 2019

Pr. vb. sedinţă 29.01.2019

Şedinţă extraordinară 18.02.2019

convocator sedinta extraordinară

Hot. actualizare deviz general soseaua nouă

Hot. actualizare deviz general Primarie

Hot. ROF Consiliu Local

Hot. aprobare deviz general realizare şi dotare Şcoala

Hot. modernizare DE 992

Pr. vb. sedinţă 18.02.2019
Şedinţă ordinară 26.02.2019

convocator sedinta ordinară

Hot. actualizare deviz general realizare si dotare dispensar medical

Hot. actualizare deviz general realizare şi dotare Grădiniţă

Hot. aprobare cont executie 31.03.2018

cont de exec cheltuieli 31.12.2018

Hot. pășunat 2019

Hot. program activitati Camin Cultural

Program de activitate 2019

Raport 2018

Referat 2019

Pv. vb. şedinţă 26.02.2019

Şedinţă ordinară 18.03.2019
convocator sedinta ordinară

Hot. actualizare PAAR

Hot. aprobare organigrama SVSU

Organigrama SVSU 2019

Stat de funcţii SVSU

Pv. vb. şedinţă 18.03.2019

Şedinţă ordinară 11.04.2019

convocator sedinta ordinară

Hot. aprobare buget 2019

Anexa 1 Anexa 2 Anexa3

Pr. hot. modificare ROF biblioteca

Regulament de organizare Raciu

Hot raport biblioteca

Calendarul manif.cult-artistice 2019

Program-2019

Raport-de-activitate-2018

Pv. vb. şedinţă 11.04.2019

Şedinţă de îndată 09.05.2019
convocator sedinta de îndată

Hot. actualizare deviz general realizare şi dotare Grădiniţă

Indicatori realizare si dotare Gradinita Raciu

Anexa 3-2019 GRADINITA

Pr. vb. sedinţă

Şedinţă ordinară 29.05.2019

convocator sedinta ordinară

Hot. rectif. buget

Anexa 1

Anexa 2

Hot. asociere gaze

Hot. aprobare cont executie 31.03.2019

CONT DE EX. LA 31 MARTIE

Hot. indexare taxe si impozite

Anexă

Hot. SF gaze

Pv. vb. şedinţă 29.05.2019

Şedinţă ordinară 27.06.2019

convocator sedinta ordinară

Hot. actualizare deviz general soseaua nouă

D.G. SILISTEA PERSINARI-Z.2109.

Hot. actualizare deviz general realizare si dotare dispensar medical

D.G. ACTUALIZAT DISPENSAR-Z.2109.

Pv. vb. şedinţă 27.06.2019

Şedinţă ordinară 17.07.2019

convocator sedinta ordinară

Pr. hot. aprobare cont executie 30.06.2019

cont de executie la 30.06.2019

Hot. aprobare cont executie 30.06.2019

Pr. hot. modificare Stat de functii

Stat de functii 2019

Hot. modificare Stat de functii

Pv. vb. şedinţă 17.07.2019

Şedinţă extraordinară 25.07.2019

convocator sedinta extraordinară

Pr. hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Hot. rectif. buget

Şedinţă ordinară 22.08.2019

convocator sedinta ordinară

Pr. hot. actualizare deviz general realizare şi dotare Grădiniţă 1

Deviz general final Gradinita

Hot. actualizare deviz general realizare şi dotare Grădiniţă 1

Proiect hot. reactualizare PUG şi RLU

1. MEMORIU GENERAL RACIU

2. REGULAMENT LOCAL COMUNA RACIU

Hot. reactualizare PUG şi RLU

Hot. rectif. buget

Anexa 1

Anexa 2

Pv. vb. şedinţă 22.08.2019

Şedinţă ordinară 27.09.2019

convocator sedinta ordinară

Hot. modificare Stat de functii

Stat de functii 2019 1

Hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Hot. reprezentant CL in cons. adm. scoala

Hot. validare mandat

Pv. vb. şedinţă 27.09.2019

Şedinţă ordinară 29.10.2019

Hot. completare comisie de validare

Hot. demisie Bălaşa Cristian

Hot. aprobare cont executie 30.06.2019

cont de executie la 30.09.2019

Hot. echipă mobilă

Hot. modificare delimitare strazi

Hot. modificare Organigramă şi Stat de functii

Organigrama UAT comuna Raciu

Stat de functii 2019 1

Hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Hot. validare mandat

Pv. vb. şedinţă 29.10.2019

Şedinţă ordinară 26.11.2019

Hot. actualizare deviz general iluminat public

Anexă

Hot. retea scolara

Hot. mandatare SC ECOS

Hot. rectif. buget

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Hot. scutire accesorii

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Hot. actualizare deviz general soseaua nouă

D.G. SILISTEA PERSINARI-Z.2109.

Pv. vb. şedinţă 26.11.2019

Şedinţă ordinară 19.12.2019

Hot. cotizaţie ADI gunoi 2020

Hot. taxă habitat 2019

Hot. anulare creanţe fiscale

Anexă

Hot. includere în domeniul public a unor bunuri

Anexa

Hot. organizare SVSU 2019

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2 Regulament SVSU Raciu

Pv. vb. şedinţă 19.12.2019

Şedinţă extraordinară 30.12.2019

convocator sedinta ordinară

Pr. hot. taxe şi impozite 2020

Hot. taxe şi impozite 2020

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Pr. hot. rectif. buget

Hot. rectif. buget

Anexa

Pv. vb. şedinţă 30.12.2019

Şedinţă ordinară 30.01.2020

Hot. Plan de acțiuni anual

Pr. hot. Plan de acțiuni anual

Pr. hot. retea scolara

Hot. retea scolara

Pr. hot. actualizare PAAR

Hot. actualizare PAAR

PAAR Raciu 2020

Pr. hot. salarizare 2020

Hot. salarizare 2020

Anexă Pr. hot. salarizare 2020

convocator sedinta ordinară

Proces verbal sedinta 30.01.2020

Şedinţă ordinară 14.02.2020

convocator sedinta ordinară

Pr. hot. aprobare buget local 2020

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Hot. aprobare buget local 2020

Pr. hot. aprobare cont executie 30.06.2019

CONT DE EXECUTIE 31.12.2019

raport cont de executie 30.12.2019

Hot. aprobare cont executie 30.06.2019

Pr. hot. program activitati Camin Cultural

Referat 2019

Hot. program activitati Camin Cultural

Pv. vb. şedinţă 14.02.2020

Şedinţă ordinară 30.03.2020

convocator sedinta ordinară

Pr. hot. modificare HCL Raciu nr. 59 din 30.12.2019

Hot. modificare HCL Raciu nr. 59 din 30.12.2019

Pr. hot raport biblioteca

Program-2020

Raport-de-activitate-2019

Calendarul manif.cult-artistice 2020

Hot raport biblioteca

Pr. hot. completare ROF

Hot. completare ROF

Pv. vb. şedinţă 30.03.2020

Şedinţă ordinară 29.04.2020

1. Convocator

2. PR.HOT. RECT. BUG.2020

Hot. rectificare buget local

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

3. PR.HOT.CONT EXECUTIE 31.03.2020

Hot. aprobare cont executie 31.03.2020

cont de executie la 31.03.2020

4. PR.HOT.INDEXARE TAXE SI IMPOZITE 2021

Hot. indexare taxe si impozite

Anexa

5. PR.HOT. VALOARE FINALA MODERNIZARE ILUMINAT

Hot. valoare finală modernizare iluminat

Anexă

Pv. vb. şedinţă 29.04.2020

Şedinţă ordinară 14.05.2020

Convocator

Pr. hot. ROF CL Raciu

Hot. ROF Consiliul Local

Anexa

Pv. vb. şedinţă 14.05.2020

Şedinţă ordinară 12.06.2020

Convocator

1 Hot. atestare domeniu public

2 Hot. indicatori Modernizare drumuri locale

3 Hot. asociere CJ D-ta

4 Hot. indicatori loc joacă Grădiniţa Şuţa

5 Hot. indicatori loc joacă Grădiniţa Siliştea

Hot. rectificare buget

8. Pv. vb. şedinţă 12.06.2020

Şedinţă de îndată 25.06.2020

Convocator

Hot. modificare HCL nr. 18 din 2020

Hot. metodologie plata bone

Raport semestrial

Pv. vb. şedinţă 25.06.2020

Şedinţă ordinară 23.07.2020

convocator sedinta ordinară

Hot. aprobare cont executie 30.06.2020

Cont de executie

Hot. rectificare buget local

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2