Educaţie

Rădăcinile învăţământului instituţionalizat coboarăa până în secolul XVIII, atunci când apar primele menţiuni documentare despre o şcoala ce funcţiona îin anul 1783 pe moşia Şuţa a boierului Matei Lăcuşteanu. Domnia acorda pentru aceasta scutiri de dări şi o “milă” de 100 de bolovani de sare pentru întreţinerea şcolii. În septembrie 1840 a început să funcţioneze o altă şcoala în satul Şuţa Seacă, învăţator fiind Constantin Mateescu.

Şcoala din satul Raciu a fost înfiinţată în noiembrie 1859, prin strădania preotului Neacşu Marinescu. Şcoala nu avea lăcaş propriu, ci funcţiona în casa preotului, fiind frecventată de circa 20-30 de elevi. În anul 1864, satul a fost organizat în comună cuprinzând satele Raciu, Coboraş şi Silişte, iar aici se înfiinţează, pe cheltuiala primăriei, o şcoală publică.

Prin act de donaţie dat în 1932 de Eufrosina Văcărescu, Elena Văcărescu şi Zoe Caribol se cedează comunităţii locale un teren în suprafaţă de 7580 metri pătraţi pentru construirea în satul Raciu a unui nou locaş de şcoala. Acesta nu va fi ridicat decât în anul 1957, după un proces îndelungat cu primăria localităţii.

În prezent, în comuna Raciu funcţioneaza următoarele instituţii de învăţamânt şi culturale:

  • Căminul Cultural Raciu – subordonat Consiliului Local Raciu, cu o capacitate de 200 de locuri;
  • Şcoala cu clasele I-VIII Raciu;
  • Grădiniţa Raciu;
  • Şcoala cu clasele I-VIII Şuţa Seacă;
  • Grădiniţa Şuţa Seacă;
  • Şcoala cu clasele I-IV Siliştea;
  • Grădiniţa Siliştea;

În unităţile de învăţământ din comună profesează 35 de cadre didactice. Toate aceste unităţi de învăţământ sunt subordonate Inspectoratului Judeţean Dâmboviţa.

În comuna Raciu funcţionează un cabinet medical individual în satul Raciuţ şi unul provizoriu în satul Şuţa Seacă.

Poliţia Raciu funcţionează în sediul Primăriei Raciu şi are doi angajaţi.