Proiecte investiţionale

Pornind de la resursele existente şi de la iniţiativele persoanelor juridice, consiliului local şi persoanelor fizice, există proiecte viabile vizând:

 • Asfaltarea principalelor căi rutiere din comună;
 • Crearea unui serviciu de colectare a deşeurilor menajere şi concesionarea acestuia;
 • Consolidarea tuturor podurilor şi podeţelor de pe raza comunei;
 • Atragerea de finanţare europeană pentru asfaltarea drumurilor de acces către comunele Dragodana şi Gura Şuţii;
 • Atragerea de finanţare pentru executarea unui sistem centralizat de canalizare şi epurare a apelor menajere;
 • Atragerea de finanţare pentru executarea unui sistem centralizat de alimentare cu gaz metan;
 • Construirea unui nou Cămin Cultural în satul Siliştea;
 • Construirea unui sediu pentru Poliţia Raciu;
 • Construirea a două cabinete medicale umane în satele Şuţa Seacă şi Siliştea.

Ca urmare a perioadei de tranziţie pe care o traversează întrega societate românească, pe raza comunei Raciu se fac simţite următoarele tendinţe socio-economice:

 • Scăderea nivelului de trai al populaţiei, accentuarea sărăciei, creşterea şomajului, toate acestea datorate în principal restructurării şi reorganizării agenţilor economici din Târgovişte (SARO, OTELINOX, UPET, COS, PETROM) care acopereau, până în 1989, cea mai mare parte din piaţa de muncă a zonei;
 • Scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii;
 • Îmbătrânirea populaţiei;
 • Lipsa de interes faţă de şcoală a tinerilor cu posibilităţi materiale modeste;
 • Emigraţia şi căutarea unui loc de muncă în străinătate, în special de către tineri;
 • Dezvoltarea construcţiei de locuinţe, la aceasta contribuind banii trimişi în ţară de către cei care lucrează în Occident;
 • Dezvoltarea serviciilor şi dezvoltarea activităţilor cu scop lucrativ oferite de micii întreprinzători şi asociaţiile familiale.

Prezentare proiecte investiţionale:

 • Apa curentă: există în toata comuna. Pentru canalizare s-a reuşit efecturarea SF şi a PT;
 • Gaz metan: există realizat un SF împreună cu comuna Lucieni – Dâmboviţa;
 • Accesul la căi de comunicaţie: comuna se află la o distanţă de 15 km de municipiul Târgovişte şi este traversată de-a lungul satului Şuţa Seacă de DN 72 Găeşti – Târgovişte – Ploieşti, de-a lungul satelor Raciu şi Şuţa Seacă de DJ 702 B (betonat 2 km) şi de-a lungul satului Siliştea de DC 64 A;
 • Accesul la căi de telecomunicaţii: în localitate există posibilitatea conectării la o centrală telefonică fixă digitală, Internet, cablu Tv iar Telecentrul Raciu oferă, printr-o colaborare cu Orange, posibilitatea de a beneficia de telefonie fixă, digitală şi Internet la preţuri promoţionale;
 • Baze sportive: pe raza comunei se găsesc amenjate două terenuri de fotbal.

Investiţii în derulare:

 • Betonarea DJ 702 B în satul Raciu (proiect finanţat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa);
 • Reabilitarea Şcolii Raciu, Şcolii şi Grădiniţei Şuţa Seacă şi Şcolii şi Grădiniţei Siliştea (SF realizat);
 • Asfaltare DC 64 Raciu – Siliştea şi a tuturor drumurilor locale (SF realizat);
 • Asfaltare drumul de expoatare forestieră Raciu – Picior de Munte (SF realizat);
 • Reabilitare poduri şi podeţe din comuna Raciu (SF realizat);
 • Introducerea gazelor naturale în comună (proiect comun cu Lucieni);
 • Introducerea sitemului centralizat de canalizare şi epurare a apelor menajere în comună (SF realizat);
 • Reabilitarea Căminului Cultural Raciu (SF realizat);
 • Extinderea şi reabilitarea sediului Primăriei Raciu (SF realizat)
 • Construcţia a două puncte sanitare în satele Şuţa Seacă şi Siliştea.

Investiţii din fonduri europene:

 • Introducerea reţelei de apă curentă în comuna Raciu prin programul SAPARD.