Agricultură

Principalele activităţi economice ce se desfăşoară pe teritoriul comunei Raciu sunt:

 • Depozitarea şi transportul ţiţeiului în cadrul punctului de lucru Siliştea al Conpet S.A. Ploieşti;
 • Morărit prin intermediul Prompt S.R.L. Raciu şi A.F. Niţoi Letiţia – Şuţa Seacă;
 • Activităţi în domeniul instituţiilor publice – administraţie publică, învăţământ, servicii.

Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea un numar de 18 de agenţi economici şi un număr de 26 AF şi PF, având un domeniu larg de activitate:

 • comerţ ambulant,
 • comerţ cu amănuntul,
 • transport de mărfuri,
 • manufactură,
 • tâmplărie,
 • comercializare produse agricole şi animale,
 • apicultură.

Ramurile agriculturii practicate în comuna Raciu sunt creşterea animalelor, a plantelor şi pomicultura. Din suprafaţa totală a comunei de 2517 ha, doar 1662 ha reprezintă teren agricol, restul de 855 ha reprezentând terenuri neagricole, după cum urmează:

 • 631 ha păduri şi alte terenuri forestiere;
 • 72 ha terenuri cu ape şi ape cu stuf;
 • 40 ha căi de comunicaţie;
 • 109 ha terenuri ocupate de construcţii şi curţi;
 • 3 ha terenuri degradate şi neproductive.

Efectivele de animale domestice existente pe terioriul comunei sunt următoarele:

 • bovine – 820;
 • ovine – 31;
 • caprine – 50;
 • cabaline – 82;
 • porcine – 1105;
 • păsări – 10.000;
 • apicultură – 240 familii de albine.

Consiliul Local Raciu are în proprietate 292 ha păşuni şi islazuri, cetăţenii comunei Raciu folosindu-le contra unei taxe de păşunat de 250 lei/cap bovină şi 150 lei/cap tineret bovin, stabilită prin hotărâre de consiliu.