Investiţii

OBIECTIVE DE INVESTITII  REALIZATE SAU ÎN CURS DE DERULARE ÎN COMUNA RACIU ANUL 2008

SF+PT Extindere Primaria Raciu

SF+PT Reabilitare, utilităţii Şcoala  cu clasele I-IV  Siliştea

Grădiniţa Siliştea

SF+PT Reabilitare Cămin Cultural Raciu

SF+PT Construire POD DC 64A sat Raciu (Coboraş) POD sat Şuţa Seacă (zona Cataria) POD sat Raciu (zona C.A.P.)

SF+PT Construire dispensar uman sat Siliştea

Construcţie magazie de lemne Primăria Raciu